Τηλέφωνα Δ/νσης Β'/θμιας Εκπ/σης και Υπευθύνων τμημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Γ. Μούρα 10 (κτίριο πρώην Ακαδημίας)
Μυτιλήνη, 81132
Λέσβος

Γραφείο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών:

Τηλ. 2251048259, 2251048266

ΦΑΞ : 2251048272

gree 'at' dide.les.sch.gr

Γραφείο Μόνιμων Εκπαιδευτικών:

Τηλ. 2251048250, 2251048267

metath 'at' dide.les.sch.gr

Γραμματεία Διεύθυνησης:

Τηλ. 2251048263

ΦΑΞ : 2251048268

mail 'at' dide.les.sch.gr

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα  τμήματα της Διεύθυνσης.

Τμήματα Δ/νσης Βθμιας Εκπ/σης