Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπ/κών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λέσβου στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» (Ανακοινοποίηση)