Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων


Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων:

 Κρητικού Ευαγγελία

Fax: 22510-48268

e-mail: ekpthem "at" dide.les.sch.gr