Σχολικές Μονάδες

Στοιχεία επικοινωνίας Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου

 Σχολεία Α' Λέσβου

Γυμνάσια Α' Λέσβου

Λύκεια Α' Λέσβου

Επαγγελματικά Λύκεια Α' Λέσβου

1ο Εργ. Κέντρο Μυτιλήνης

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

 Σχολεία Β' Λέσβου

Γυμνάσια Β' Λέσβου

Λύκεια Β' Λέσβου

Επαγγελματικά Λύκεια Β' Λέσβου

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λήμνου