Γυμνάσια Β΄ Λέσβου


Γυμνάσια Β΄ Λέσβου

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Κωδικός: 3303020

Διευθύντρια: Φωτοπούλου Χαριτίνη

Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-92321

 e-mail: mail "at" gym-livad.les.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ "Αργύριος Μοσχίδης"

Κωδικός: 3312010

Διευθύντρια: Παπαπαναγιώτου Μαρία

Διεύθυνση: ΜΟΥΔΡΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-71322

e-mail: mail "at" gym-moudr.les.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

Κωδικός: 3303010

Διευθυντής: Ρόκκος Εμμανουήλ

Διεύθυνση: ΜΟΥΔΡΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-22217

e-mail: mail "at" gym-myrin.les.sch.gr