Σχολικές Μονάδες

Στοιχεία επικοινωνίας Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου

 Σχολεία Ά Λέσβου

Γυμνάσια Ά Λέσβου

Λύκεια Ά Λέσβου

Επαγγελματικά Λύκεια Ά Λέσβου

1ο Εργ. Κέντρο Μυτιλήνης

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

 Σχολεία ΄Β Λέσβου

Γυμνάσια ΄Β Λέσβου

Λύκεια ΄Β Λέσβου

Επαγγελματικά Λύκεια ΄Β Λέσβου

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λήμνου